Archiv für August 2011

UNHA TERRA INSONDÁVEL

Mittwoch, 31. August 2011

Hoxe, que remata o mes de agosto e estamos a punto de retomar o noso programa de viaxes, parece un bo momento para repasar unha serie de lugares que fomos coñecendo ao longo desde ano, pensando en futuras xeiras. Todos estes sitios veñen a confirmar que Galicia é insondável, chea todavía de misterios. Temos feito miles de quilómetros pola nosa xeografía e parece incrible que ainda haxa lugares tan fermosos por descubrir.
Sobreira de Valboa Creo que deberiamos comezar pola natureza. Só hai unha clase de ?vellos verdes? que merecen o noso respeto. Este verán abrazamos a tres seres vivos impresionantes: a sobreira de Valboa, a aciñeira de Covas e o carballo de Pelete. Unha fermosa camiñata achegounos ata os sobreirais do Arnego, case o único bosque deste tipo que hai en Galicia. Sen embargo, chegar ata o Teixedal de Casaio, precisa dun enorme esforzo que inclue un desagradable paso por unha explotación de pizarra.
As rutas da auga proporcionaron tamén sorpresas como a fervenza de Marce, no concello de Pantón; as ínsuas de Gres que tanto lembraba Neira Vilas; o canón do río Mao, que se pode percorrer en parte sobre unha pasarela de madeira de máis dun quilómetro de lonxitude; os miradoiros de Triguás e de Cabezoás, sobre o canón do Sil; e o sendeiro da Freixa, que segue o curso do río Xesta; e a carón do mar rodeamos o cabo Udra, perto de Bueu.
Sen embargo, a natureza máis singular, tanto que incluso custa imaxinar algo semellante, son os Grobos, unha marabillosa formación xeolóxica, non lonxe de Becerreá.
Novos conxuntos de arquitectura popular como as eiras comunais de hórreos de Beresmo ou de Vilar de Condes, na provincia de Ourense; o acueducto popular do Paredón, non lonxe de Pontesampaio; os muiños de Ardeleiro, que chegan ata o mar, perto de Malpica; o cruceiro da Ponterriza, cun curioso relevo, ou o extraordinario foxo lobar de cruz das Covateiras, no concello de Bande, deixáronnos coa boca aberta.
Do blog ?Capítulo 0?, do noso amigo Manuel Gago, obtivemos as pistas precisas para poder visitar lugares como o santuario castrexo de Armea; a necrópole medieval de San Lourenzo de Barxacova; a sorprendente Ponte dos Mouros ?quizáis un acueducto, situado no medio dunha carballeira-, en Fornelos de Montes; as ruinas de Santa Columba de Naves, con vistas impagables sobre o río Miño; Castro Candaz o inimaxinable emprazamento de Castro Candaz, temporalmente accesible por mor do baixísimo nivel do encoro de Belesar; ou os restos da atalaia de Luania, orixe do seu estudo sobre as Repúblicas de Homes Libres.
Visitamos outros xacementos arqueolóxicos como o Monte de Castro, en Ribadumia; o castelo da Rocha Forte, a carón de Santiago; a arca de Rabós e a arquiña de Vilaseco, os únicos megalitos significativos da terra de Soneira que faltaban no noso inventario; ou os magníficos petroglifos de Monte Tetón, en Tomiño, Auga dos Cebros, en Oia, Outeiro dos Lameiros, en Baiona, ou a Laxe das Lebres, en Poio, complementados co Centro Arqueolóxico da Caeira, neste último concello. Despois de ver todos estes conxuntos, sumados a outros xa coñecidos por nós, decatámonos do extraordinario potencial que teñen os gravados rupestres de Galicia, que culminarán coa xeira nocturna do vindeiro día 3 de setembro a Campo Lameiro.
Santuario castrexo de Armea Tamén revisten interese o castelo da Peroxa, perto de Ourense; a torre de alarma de Barciela, no concello de Forcarei; o relevo castrexo que adorna a fachada da capela de Formigueiro, en Amoeiro; e a igrexa de Ventosa, no concello da Golada, que garda no seu interior os restos dun fermoso baldaquín.
E claro está, falta reseñar ás visitas a exposicións ou museos. En Cambados admiramos a dedicada ao escultor Asorey, onde estaba, entre outras, a marabillosa escultura ?O Tesouro?. En Lugo, quedamos sorprendidos coas fotografías que o boticario Salvador Castro Freire realizou na primeira metade do século XX. En Santiago vimos hai dous días ás escavacións da catedral, un lugar que toda persoa que ame a arqueoloxía debería coñecer. En Pontevedra, no Centro de Interpretación das Torres Arzobispais comprobamos como a a pesar de ser os restos conservados pouco espectaculares, unha boa presentación ?en forma de audiovisual 3D- permite facerse unha idea da antiga cidade do Lérez. Por último, en Vigo, coñecimos a nova Pinacoteca, nun restaurado edificio da parte vella que acolle as coleccións de pintura galega que antes estaban no pazo Quiñones de León, cun servizo de audioguías moi completo, e as fotografías de Ricard Terré, na Fundación Barrié.

O controvertido “Ídolo fálico de Paderne”

Montag, 22. August 2011

Este artigo de Cándido Rico Fraguela, foi publicado no Boletín nº 13.
Podémolo encontrar no medio da sala da planta baixa do Museo, e sobre un pedestal, no que aínda hoxe se pode ler a placa có nome que o fixo famoso: Ídolo Fálico céltico de Paderne.
idolo-de-paderneTrátase dunha escultura feita en pedra de gra, que representa unha figura antropomórfica, na que unha gran cabeza presentase case afundida entre os ombreiros, e o que se supón o corpo chegaría ata a altura dos xeonllos. O gra e de moi mala calidade e a talla é moi basta. A figura ten unha altura de algo mais de 60 cm., un ancho de 30 cm. e unha profundidade de 24 cm.
Na cabeza están claramente sinalados os ollos (profundos e sen detalle, feitos cunha soia incisión), o nariz enmarcado entre dúas incisións paralelas e a boca que tamén é feita cunha soia incisión. En definitiva, unha representación moi inxenua ou infantil. No lado esquerdo da cabeza ten un vulto que semella ser a orella e practicamente non se distingue o pescozo. Enriba da cabeza ten un pequeno oco de forma irregular e nas costas presenta un suco vertical sobre o que sería a espiña dorsal, o que fixo pensar a algúns autores que o personaxe estaría espido. Visto polo lado dereito, adiviñase o vulto que podería corresponder a outra orella e o brazo dobrado que sostería unha especie de báculo. A visión do fronte parece a mais controvertida. No peito, e marcados por uns rebaixes distínguense catro pequenos avultamentos; e debaixo destes parece haber outro avultamento en forma de U. E desde onde poderíamos supoñer a cintura e hasta a base da escultura, ou dito doutra maneira, no medio das pernas, dous profundos sucos enmarcan un avultamento en forma de cilindro que foi o que levou a varios autores a pensar nun gran falo.
paderne2Xa fai moitos anos que lle escoitei a D. Carlos Alonso del Real, moi afeccionado a falar dos mitos celtas (sempre engadía que había os celtas e os do Deportivo), aquelo de que ?nin é un ídolo, nin é fálico e parece que sí veu de Paderne?.
O caso é que o 13 de Maio do 1963, e parece que facendo un amaño no arco da capela maior da igrexa de San Xoán de Paderne, aparece esta escultura formando parte do recheo do arco.
Francisco Vales Villamarín (1), cronista de Betanzos, publica un artigo na Voz de Galicia do 9 de Xullo do mesmo ano, artigo que se publica na Revista de Guimarâes ao ano seguinte e que se recolle no Anuario Brigantino nº 17 no 1984 como consecuencia dunha reedición dos traballos deste autor. Conta que o achado ponse en coñecemento do Comisario de Patrimonio D. Manuel Chamoso Lamas, que a súa vez informa a Dirección Xeral de Belas Artes. A peza quedou na rectoral da igrexa ata que no ano 1968 se deposita no Castelo de San Antón.
Vales Villarín e o primeiro que relaciona esta peza con ?as representaçôes de guerreiros galaico-lusitanos descobertas en Portugal e no sul de Galiza, todas elas de naturaleza funerária segundo a opiniâo de algúns arqueólogos, e considerada por outros como imagens de deuses ou monumentos honoríficos?.
Cando describe a peza da unha interpretación os vultos do peito: ?…está envolto numa túnica, ou ?sagum?, que lle cobre cuase todo o corpo, e cujos colchetes se distinguem sobre o peito.?, e incluso lle da unha utilidade ao oco da cabeza, ?…cavidade que debe corresponder ao exercicio de calquer prática ritual e que se encontra tambén em diversas esculturas zoomorfas da Cultura dos castros do Noroeste peninsular, na qual devemos sem dúvida alguma, incluír a presente figura?.
Remata o artigo D. Francisco dicindo que é o único que se saiba da rexión galaica, xa que o ídolo fálico de Elviña, (na mesma sala do Museo) que descubrira Luengo recentemente, según Cuevillas, aparecera ?nun meio intensamente romanizado, o que leva a duvidar da pureza do seu indigenismo?.
Nótese un certo prexuízo o tentar asociar a rudeza da talla co indixenismo.
Dous autores posteriormente volven a escribir sobre a figura clasificándoa como ídolo fálico: D. Jesús Taboada Chivite, que parece recoller os datos aportados polo seu descubridor unicamente, e Don Manuel Chamoso Lamas que a cita como un ídolo fálico neolítico.
E esta é descrición que podemos encontrar en ducias de referencias, e mesmo en internet.
Pero o artigo mais longo e ?sesudo? sobre esta peza escríbeo Francisco Calo Lourido dende a Sección de Arqueoloxía e Prehistoria do Instituto Padre Sarmiento e publícao no Boletín Auriense no ano 1976.
Afirma Calo que ningún dos autores que clasificaron esta figura como ídolo fálico, incluíndoa como exemplar da plástica castrexa os dous primeiros, e como neolítico o último, aportan algún dato estilístico, iconográfico, funcional ou estratigráfico para afirmar a súa clasificación, polo que considera necesaria unha revisión.
Primeiramente compara a ?tosquedad? da escultura con outras obras galaico – portuguesas, concluíndo que mais ben parece o tipo de labrado un asunto de impericia que de intencionalidade.
Tamén opina (e tamén quen esto escribe) que se quixo ver como un falo o que tan só son dúas incisións verticais que chegan desde a posible cintura os supostos xeonllos. E ademais se a figura está vestida, a impresión é que esas liñas son uns pregues tallados coa mesma falla de oficio que o resto da figura. Pola mesma razón di que non se pode falar de ídolo, o non ter elementos de xuízo que o permitan supor.
idolo-falico-elvinaE apoiase precisamente na outra figura fálica do Castro de Elviña, para asegurar que os castrexos ou prerromanos que estiveron en contacto cos conquistadores sabían representar perfectamente unha figura fálica. Supoñemos que se refire a calidade da representación desta outra peza na que o falo e evidente e de boa factura.
En canto a función da escultura, Calo di que se lle escapa totalmente, para rematar que todo vai a depender das ideas persoais que cada quen teña do asunto, pero que desde o puro rigor científico, o seu significado e neste momento indescifrable.
Para rematar, transcribo uns parágrafos do remate do artigo de Calo, que me parecen non só un bo resumo, senón que aportan unha visión actual ca que estou de acordo.
?…la conclusión que se me antoja mas razonable es la de colocar, hasta que nuevos descubrimientos nos permitan un índice comparativo, a esta imagen como una pieza que cae fuera de la cultura castreña. Con esto no quiero decir que taxativamente la descarte de este grupo, sino que, aunque haya sido labrada en la Galicia prerromana, no pertenece a las corrientes culturales y artísticas de lo castreño, constituyendo un acto singular y gratuito. Esto mismo podría decirse si la intentara llevar al mundo medieval, moderno o a nuestros días, ya que, como tal acto gratuito, tendría cabida en cualquier momento y en cualquier época. La obra está ahí y ha sido colocada en las vitrinas de lo castreño, ¿para qué sacarla si, hoy por hoy, carecemos de elementos que nos permitan hacerlo?…?
Mais discutible pareceme manter o texto do rótulo do pedestal sen algunha aclaración.

(1) Francisco Vales Villamarín (Betanzos 07/05/1891 ? 24/08/1982). Profesor e historiador, fundador da ?Irmandade da Fala? de Betanzos, cronista oficial da cidade de Betanzos e fundador e director do ?Anuario Brigantino?, publicación que desde o ano 1948 recolle anualmente artigos de historia, antropoloxía, etc. Entre outros cargos foi secretario da real Academia Galega e numerario da ?Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario?.
Bibliografía:
VALES VILLAMARÍN, Francisco. La Voz de Galicia, 09-07-1963.
VALES VILLAMARÍN, Francisco. Um ídolo céltico?. Revista de Guimarâes. Vol.. LXXIV, 3-4, 1964. pp 349-351.
VALES VILLAMARÍN, Francisco. Um ídolo céltico?. Anuario Brigantino, nº 17. 1984. pp 79-80.
TABOADA CHIVITE, Jesús. Escultura celto-romana. Cuadernos de Arte Gallego, 3. Ediciones Castrelos. Vigo. 1965. pp. 15 y 27.

O CELTISMO EN GALICIA

Montag, 22. August 2011

Este artigo foi publicado orixinalmente en castellano, en dúas partes, por Amando Baños Rodríguez nos boletíns 15 e 16 do ano 2008.

As elites políticas e culturais e os medios de comunicación de que dispoñen desempeñan un papel clave na invención e reinvención das nacións. Entre un amplo número de posibilidades (cultura dos castros, celtas, romanos, suevos…), os construtores dunha identidade nacional en Galicia elixiron con preferencia a celta. Neste traballo tratamos de botar luz sobre o motivo desa elección.
Nicolai Abilgaard. Ossian Nos últimos anos a idea dunha Galicia celta seguiu arraigando a nivel popular mentres que a nivel histórico e científico foise poñendo cada vez máis en dúbida.
Vexamos brevemente como se formulan hoxe en día eses dous puntos de vista a través de dous coñecidos autores:
O historiador Antonio de la Peña Santos é un dos representantes da corrente que se opón á idea dunha Galicia céltica:
?El mito del celtismo gallego, aunque ya presente en cierto modo en algunos escritores de la Ilustración, fue inventado por los autores de la corriente historiográfica romántica, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, con el fin de dotar a estas tierras y a sus gentes de unos antepasados puros y gloriosos que les hiciesen sentir el orgullo de ser gallegos, y al tiempo, de unas señas de identidad que les permitiesen, por un lado, marcar sus diferencias con el resto de la población peninsular -preferentemente con la de Castilla-, y por otro unirse a otros pueblos atlánticos también de presunta etnicidad céltica, también de religión católica y también sojuzgados por potencias extranjeras: Irlanda, Escocia, Bretaña? La cosa funcionó a pesar de su claro carácter de falsificación histórica, y aún hoy el popular celtismo galaico es mantenido y defendido con decisión en ciertos ambientes ideológicos muy poco progresistas”.
Suso de Toro Observemos agora a opinión do escritor e ensaísta Suso de Toro sobre o mesmo tema:
?Así aprendimos que os nosos antepasados non eran celtas, non; eran unha cousa rara e distinta para os que lle houbo que inventar un nome, ben feo: os ?castrexos?. Non poño en dúbida os rasgos específicos da cultura dos castros do NO peninsular, mais arrancalos do contexto da civilización indoeuropea á que pertencen, é pura ideoloxía. É puro odio de colonizador. As culturas do bronce e do ferro das distintas áreas teñen rasgos específicos, mais a ese continuo de tecnoloxías, formas e sustratos lingüísticos os europeos chamámoslle celtas. En toda Europa se lle chama celtas, excepto na Galiza. ?
Por que non habemos rir todos de todo? En todo caso teño moi claro que o anticeltismo que subxace nos libros de texto nos que educan aos nosos fillos, e co que abren a nosa prehistoria, é un combate ideolóxico iniciado na posguerra contra a construción dunha prehistoria propia, contra Cuevillas. O anticeltismo é un componente especifico para Galiza dunha ideoloxía integrista: o españolismo
castellanista?.
Como vemos a polémica sobre a importancia dos celtas na historia de Galicia aínda non está concluída e seguirá vixente durante moitos anos.
Ademais continuamente xorden novas publicacións que volven poñer en dúbida as teorías existentes, como sucede cun recente libro de Bryan Sykes, profesor de xenética humana da Universidade de Oxford que considera que a maioría dos habitantes de Gran Bretaña e Irlanda son de orixe celta echegaron por mar dende a península ibérica ás illas entre o 5000 e o 4000 A.C.
Neste traballo ímonos limitar a ver como xurdiu en Europa e en Galicia o interese polo celtismo entendido como explicación da orixe de diversos pobos e nacións e como se foi estendendo e asentando como un dos grandes mitos dos últimos tres séculos.
INICIOS DO CELTISMO:
Casco celta. Museo Diocesano de Tui En 1708 o abade bretón Paul-Yves Pezron publicou en Francia, a obra “Antiquité da nation et da langue des celtes?. A teoría de Pezron, en liñas xerais, defendía que os franceses descendían dos celtas, pobo glorioso e heroico.
Nela estuda a lingua que aínda se falaba en Bretaña, chegando á
conclusión de que se trataba da continuación directa da dos antigos
galos e destacaba -sen falar aínda dunha lingua “celta”- as semellanzas entre esta e o galés.
O seu maior mérito foi que, traducida ao inglés, foi lida polo galés Edward Lhuyd, quen se inspirou nela para o seu “Archaeologia Británica?, obra inacabada que marcou o destino do celtismo moderno. Lhuyd foi o primeiro que utilizou o termo colectivo “celta” e o que, ao ocuparse de xeito sistemático da lingua galesa, sentou as bases para os estudos de lingüística e antropoloxía celtas.
Pezron afirmaba que os celtas descendían directamente de Noé a través do seu neto Gomer, fillo de Japhet, por iso inicialmente recibiron o nome de gomarianos ou gomaritas e máis tarde acabarían recibindo o nome de celtas ou galos que significa ?homes valerosos?.
Neste punto, temos que recordar que para os cristiáns a historia se volvera escribir a partir de Noé pois ao Diluvio só sobreviviron Noé, os seus tres fillos, e as esposas de todos eles.
O Xénese 10:1 di: “Esta é a descendencia dos fillos de Noé: Sem, Cam e Jafet, dos cales naceron fillos despois do diluvio. Fillos de Jafet foron Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tiras.?
O Xénese 9:27 dinos que Jafet foi o terceiro fillo de No, e foi bendicido por este despois do Diluvio, prometéndolle unha longa descendencia, que se identifica coa raza branca. Sem e Cam serían, respectivamente, a orixe dos pobos semitas e africanos.
GIRODET. Ossian recibe as almas dos heroes mortos pola patria Non nos debe sorprender o interese por Jafet e Gomer xa que ao igual que os israelitas se senten descendentes de Isaac e os árabes de Ismael, os cristiáns tamén necesitaban unha figura bíblica para xustificar a súa expansión. Xa Alfonso X na súa Crónica Xeral, 3 (c.1270), sinalara: ?De Gomer, fijo de Japhet, uinieron los que poblaron Galacia, e fueron por end llamados gallogreci?.
O MITO DE OSSIAN E O “RENACER DOS CELTAS”
O Tratado de Unión con Inglaterra de 1707 concitou o rexeitamento de amplas partes de Escocia, especialmente das Terras Altas que tiñan uns intereses económicos diferentes ás Terras Baixas, as cales mantiñan unha relación moito máis fluída con Inglaterra.
Memorial de la batalla de Culloden O 16 de abril de 1746, na batalla de Culloden, as guerras xacobitas escocesas supuxeron o fin dos antigos clans gaélicos. Trala definitiva caída dunha Escocia independente chegou o momento de descubrir a vida arcaica das Terras Altas escocesas. O home que o conseguiu cun éxito contundente foi o poeta escocés James Macpherson (1736-1796).
James Macpherson retratato por George Romney Os escoceses, humillados, despois de ser aniquilados como Estado, puxéronse a buscar elementos de identidade nacional e empezaron a poñer de moda o antigo.
Entre as lendas máis populares de Irlanda e Escocia encontrábase a figura de Ossian (Oisin, en irlandés), fillo de Figal, héroe irlandés (Fionn Mac Cumhail). Ossian é, na mitoloxía irlandesa, un bardo gaélico, do ciclo de Fenian, do III século d.C. É o bardo que narraba gran parte do ciclo. Macpherson representouno como un vello poeta cego que canta no castelo derruído do seu pai.
A lenda dicía que Ossian viaxara á terra da eterna xuventude e que ao regresar puidera comprobar que o seu pai había tempo que morrera e que Irlanda estaba a converterse ao cristianismo.
James Macpherson recuperou a figura de Ossian coa publicación en 1760 de ?Fragments of Ancient Poetry collected in the Highlands of Scotland? afirmando que os traducira de manuscritos gaélicos.
Os Fragmentos foron considerados restos auténticos da antiga poesía celta e foron recibidos con grande entusiasmo. Todo o mundo os lía e admiraba e o ambiente literario quedou conmocionado.
Como se pensou que se poderían recuperar outros poemas, púxose en marcha inmediatamente unha subscrición para que Macpherson puidese deixar o seu emprego como preceptor nunha familia e puidese percorrer as Terras Altas e as Illas recollendo o resto do que se cría unha tradición épica gaélica, antes de que desaparecese de todo. Macpherson, xunto cun amigo máis versado en gaélico ca el e varias cartas de recomendación dirixidas aos nobres residentes nas Highlands, viaxou por estas facendo dúas viaxes, un a principios do outono de 1760 e outra a finais da primavera de 1761, recollendo textos manuscritos e anotando cancións de fontes orais.
Con eses materiais e unha ampla ?reconstrución creativa? presentou, en 1762, despois do seu regreso a Edinburgo, a primeira parte do resultado da súa misión nun libro titulado ?Fingal, an Ancient Epic Poem, in 6 books; together with several other Poems, composed by Ossian, the son of Fingal; translated from the Gaelic?. Estes poemas foron recibidos aínda con maior alborozo e convertéronse nun best seller do seu tempo. Obra de James Macpherson A demanda das súas obras foi inmensa e a fama de Macpherson como tradutor e sabio estendeuse rapidamente non só por Gran Bretaña senón por toda Europa.
Ao ano seguinte, en 1763, publicou ?Temora, in eight books, with other Poems, by Ossian”. Tivo tamén unha boa acollida aínda que non co mesmo grao de entusiasmo que tiveran as obras precedentes xa que se empezaba a estender a sospeita sobre a autenticidade destas poesías.
Seguiu publicando traducións durante os dous seguintes anos, que tiveron varias edicións, culminando o seu traballo coa edición da colección completa, ?The Works of Ossian?, en 1765.
Macpherson foi apremiado para que mostrase os manuscritos orixinais e como non podía achegar probas claras insistiu en que reproducira vellos textos gaélicos escritos despois de séculos de tradición oral. Un dos primeiros en sospeitar sobre a verosimilitude dos textos foi Samuel Johnson (1709-1784), que na súa obra “A journey to the Western Islands of Scotland?, publicado en 1775, narra como descubriu que a poboación era case analfabeta aínda que existise unha forte tradición oral. Chegou á conclusión de que MacPherson creara Ossian utilizando vellas baladas mesturándoas coa súa propia imaxinación. A polémica continuou ata principios do século XIX, con discusións sobre se os poemas se baseaban en fontes irlandesas, en fontes escritas en inglés, en fragmentos gaélicos refundidos no texto de Macpherson como concluíu Samuel Johnson ou en tradicións orais en gaélico escocés como afirmaba o propio Macpherson.
As discusións sobre a autenticidade estendéronse durante 60 anos despois da súa publicación. Converteuse nun tópico de conversación en círculos privados e os defensores e detractores da obra enleáronse en ásperas disputas.
A pesares de que a verdade nos é descoñecida, os estudosos modernos tenden a crer que Macpherson recollera realmente baladas gaélicas de Ossian, pero que as adaptou á sensibilidade contemporánea, alterando o carácter e as ideas orixinais e introducindo moito material propio. Moitos opinan que a cuestión da autenticidade non debería ocultar o mérito artístico e o significado cultural dos poemas xa que o interese por Ossian se estendeu por toda Europa. Verdade ou mentira o que non se pode negar é o grande impacto de Ossian na formación do romanticismo.
Cartel de la ópera Norma por Rafal OlbinskiDende entón a celtomanía xa non se detivo. En Inglaterra fundáronse ordes druídicas, que facían fantasiosas celebracións do solsticio no supostamente céltico Stonehenge. E a moda estendeuse rápidamente a outros países. Un dos produtos desa moda foi a ópera de Vincenzo Bellini, “Norma”, estreada en 1831 na Scala de Milán onde figuran todos os tópicos do celtismo: os druídas, os bosques sagrados, os bardos, as sacerdotisas, os guerreiros galos, a pedra sagrada, o visgo e a cacharela.
Mentres tanto en Alemaña, Johann Gottfried Herder, amigo de Goethe, escribiu un ensaio titulado “Extracto dunha correspondencia sobre Ossian e as cancións de antigas xentes”, nos inicios do movemento ?Sturm und Drang? (tempestade e ímpeto), movemento literario que anticipaba o romanticismo ao reclamar unha concepción nacional para a arte e reivindicar a exaltación do individualismo e os sentimentos como fonte de inspiración. Desenvolveuse durante a última metade do século XVIII sucedendo e opoñéndose á Ilustración alemá ou Aufklärung e constituíndose en precedente do posterior Romanticismo. Trátase dunha reacción contra o que era visto como unha excesiva tradición literaria racionalista.
Retrato de Johann Gottfried Herder Herder, ao igual que moitos outros, cría na autenticidade dos poemas de Ossian, deixouse influír por Macpherson e converteuse en admirador das obras de Shakespeare ao que consideraba un revolucionario xa que rompera cos moldes clásicos do teatro afastándose do canon establecido de espazo, tempo e acción.
As obras de Ossian traducíronse moi pronto a case todos os idiomas europeos e tiveron numerosas edicións.
Inspiraron artistas por todas as partes e animaron outros escritores a buscar en Alemaña e Escandinavia o seu pasado nórdico o que empezaron a considerar tan digno de louvanza como o pasado romano e grego. Mesmo atraeu a atención de Napoleón do que se di que levaba a tradución italiana do libro con el nas súas campañas.
Tampouco os pintores foron alleos a esta moda e entre os cadros máis coñecidos figuran o do pintor danés Nicolai Abildgaard, ?Ossian? (1782), o de François Gerard, ?Ossian evoca as pantasmas ao son da súa harpa” (1801), o de Girodet, “Ossian recibe as almas dos heroes mortos pola patria” (1801) e os de Ingres, ?O sono de Ossian”, (1813) e “As cancións de Ossian? (1811-13).
A obra influenciou moitos escritores, incluíndo a un mozo Walter Scott (1771-1832), a Lord Alfred Tennyson (1809-1892) compositor de baladas inspiradas no mito de Ossian e a J. W. von Goetthe, cuxa tradución dunha parte das obras de Macpherson figura nun dos libros máis importantes do prerromanticismo, “As desventuras do mozo Werther? (1774). Nela o personaxe Werther afirma que ” Ossian desprazou no meu corazón a Homero?.
Esta última obra foi a primeira novela representativa da literatura alemá moderna e converteuse no modelo de moitas narracións de “Entusiasmo”; fomentou o gusto por “o absoluto”, xa sexa en amor, arte ou pensamento e influíu en todos os escritores contemporáneos.
Herder constitúe un dos piares do movemento romántico, que lle debe algúns dos seus conceptos fundamentais, como o de ?Volksgeist? (xenio do pobo), motor e sentido profundo da historia e das expresións artísticas e culturais dos pobos.
INGRES. La canción de OssianThomas Jefferson (1743 – 1826) o terceiro presidente dos Estados Unidos de América, entre 1801 e 1809, e o principal autor da “Declaración de Independencia dos Estados Unidos” mantivo correspondencia con Macpherson pedíndolle unha copia manuscrita en gaélico dos poemas de Ossian que nunca recibiu.
En Italia Giacomo Leopardi (1798-1837) co “Canto Nocturno dun Pastor Errante de Asia”, bebeu do repertorio de Ossian para extraer temas e suxestións.
En España o primeiro tradutor de Macpherson foi o avogado valisoletano José Alonso Ortiz (Obras de Ossian -1788), logo seguiron Pedro de Montegón (?Fingal? e ?Temora?, 1800) e máis tarde o pai Marchena (1804). Juan Francisco de Masdeu, xesuíta, defendeu na súa ?Historia Crítica de España e da Civilización Española? (1790) que tanto iberos coma celtas eran aborixes da Península e que dende ela partiron cara a Europa. Foi o coñecemento de Macpherson no seu exilio francés o que introduciu a Espronceda na estética do Romanticismo. Desta época procede o “Himno ao sol”.
EN GALICIA
Imos referirnos seguidamente ao inicio das teorías celtistas en Galicia e ao seu devir ata principios do século XX.
Nas obras dalgúns eruditos, sobre todo, relixiosos do século XVIII, como Vide, Flórez e na obra de Cornide, aparecen por primeira vez os celtas, pero simplemente como un pobo máis dos que chegaron a Galicia. Ata entón a historiografía tradicional recorrera a heroes troianos, fenicios ou gregos facéndoos fundadores dalgunhas cidades galegas como nos casos de Tui (Tyde) ou Pontevedra (Teúkros).
A incorporación dos celtas como elemento crave para explicar Galicia foi obra do historiador liberal Vera e Aguiar, quen afirmou na súa “Historia de Galicia”, escrita en 1832 (aínda que se publicou en 1838), que Galicia era o auténtico berce orixinario dos celtas, de todos os celtas europeos, ata o punto de soster que “está fóra de dúbida de que os nosos celtas son os antepasados dos francos e non ao revés”.
Era a forma de refutar as teses do catalán Masdeu, que sostivera uns anos antes que os celtas eran orixinarios de Cataluña. A reivindicación do bo nome de Galicia era o obxectivo central da obra de Verea. A partires desta explicación, a identidade galega tivo un compoñente esencial na afirmación de que a súa poboación orixinaria era celta.
Como sinala Alfonso Mato: “A partir de Verea os celtas acadarán unha presenza singular na nosa historiografía e na nosa cultura, e con Murguía pasarán a converterse no mito fundador da comunidade, nun elemento diferenciador esencial da nación galega. Pero serán outros celtas, como outros tamén son os que hoxe están presentes nos libros de historia, porque o celtismo non pode pode ser entendido como un mito unitario que vai pasando dos escritores dun século aos doutro, senón que, como todos os temas históricos, está suxeito a rupturas e continuidades?.
Os postulados de Verea serán seguidos case ao pé da letra por Martínez Padín e convertidos en bandeira de reivindicación política por Antolín Faraldo (1842).
Tanto Verea e Aguiar, coma Martínez Padín formaban parte do grupo de intelectuais galegos que neses anos, concretamente en 1840, se unen coa finalidade de lograr o recoñecemento dunha provincia única para Galicia que o ministro Javier Burgos dividira en catro en 1833. Para iso contaron con unha importante rede propagandística formada por unha quincena de xornais que exaltaban os elementos célticos do pobo galego. Historiadores e escritores como os citados e Antolín Faraldo defendían a importancia do celtismo e o druidismo (a relixión dos pobos celtas), acoutaban xeograficamente o territorio da ?Céltica Hispánica? ou investigaban as orixes gaélicas do idioma galego.
Antolín Faraldo Precisamente, Antolín Faraldo, un confeso revolucionario, dirixiu co apoio de varios xefes militares unha revolución galeguista que finalmente foi derrotado e os seus dirixentes militares fusilados o 26 de abril de 1846 na vila de Carral.
Durante eses anos seguen aparecendo outras publicacións que se mergullan na orixe da poboación galega. Así, José Montero e Aróstegui publica en 1858 a súa “Historia e Descrición del Ferrol” e baséase en certos nomes de localidades como Gomariz para chegar á mesma conclusión que Alfonso X ou o abate Pezron en Francia, é dicir, que o noso primeiro antepasado foi tamén Gomer.
O celtismo convértese en doutrina política de base claramente racista en Fulgosio (1865): “…y es injusto e infundado agravio a nuestros padres, que por celtas é iberos eran aryos, el compararlos con el salvaje de América, a quien Dios va haciendo desaparecer de la haz de la tierra. Jamás el americano, salvaje o a medio civilizar, de sangre inferiorísima a la blanca, supo hacer frente con éxito a un puñado de esforzados aventureros europeos; al paso que Roma necesitó su mejor general y más grande hombre, César, para señorear las Galias, hallando increíble resistencia en España, cuya conquista le costó dos siglos y torrentes de sangre!?
Como sinala Peña Santos baseándose en varios autores: ?La historiografía romántica gallega se asentará ideológicamente en una búsqueda, consciente o inconsciente, de los fundamentos del hecho diferencial gallego. No se tratará ahora tanto de hacer de la población de Galicia la más antigua de la Península sino que lo verdaderamente importante será que esa población sea diferente,
sobre todo frente a la castellana, diferencia que forzosamente habrá de ser de índole racial. Para marcar ese antagonismo se inventará el celtismo, que se convertirá inmediatamente en el elemento nuclear sobre el que se hará pivotar toda la Historia de Galicia? .
Pero serán Manuel Murguía e o ?bardo? Eduardo Pondal os verdadeiros impulsores do ideario galeguista de raíz céltico. O primeiro foi quen elevou o hipotético celtismo de Galicia á categoría de auténtico dogma histórico.
Manuel Murguía retratado por AvrillonMurguía rectificou a Verea sostendo que os celtas non é que fosen orixinarios de Galicia, senón que eles foron os auténticos conquistadores de Galicia, é dicir, que se trataba dun pobo externo, procedente directamente de Europa, que se asentou sobre un territorio ao que logo os romanos chamaron Galicia, en virtude dun proceso de invasión que acabou por someter ao seu ditado a poboación preexistente.
Tal como sinala Ramón Villares: ?Para decilo por boca do propio Murguía, ?o celta é o noso único, o noso verdadeiro devanceiro?. ¿Porqué sostivo Murguía de forma tan rexa a natureza céltica da etnia galega? Desde logo, non foi porque fixese especiais pesquisas de carácter arqueolóxico ou antropolóxico sobre o pasado galego. O celtismo murguiano ten o seu fundamento nos textos de autores grecolatinos e, sobre todo, na influencia que a historiografia francesa exerceu sobre a sua obra, desde os irmáns Thierry ata o conde de Gobineau. Apuntarse a unha explicación racista (no senso máis descriptivo que esta palabra ten no século XIX) das orixes do pobo galego era estar á moda intelectual do momento. …?Os celtas, en tanto que pobo europeu, da familia ariana, emparentaban aos galegos cos pobos máis exitosos da Europa do seu tempo e, sobre todo, establecía unha clara diferencia respecto dos pobos de maioría semita que moraban no resto da peninsula ibérica. Ter aos celtas por devanceiros era dispoñer dun antepasado ilustre e distinto, ademáis de ser claramente superior. Ademáis, era un devanceiro que apenas experimentara mudanzas co paso do tempo, porque, como decote observa Murguía, a fasquía dos paisanos que o patriarca vía nas feiras galegas do seu tempo asemellábase moito á descripción que os textos antigos facían dos celtas.
Murguía, Curros Enríquez, Carré Aldao, Eladio Rodríguez e outros membros da Real Academia Galega en 1904Gracias ao celtismo, Murguía puido predicar a existencia dunha ?nacionalidade galega?, que tiña máis semellanzas cos habitantes de Bretaña ou País de Gales, que cos da España mediterránea. O corolario desta afirmación era doado de establecer: as fronteiras políticas establecidas na formación da España moderna non respondían á unicidade étnica dos seus habitantes. Unha parte deles, os de orixe celta eran diferentes e estaban por riba das fronteiras administrativas. A importancia que esta apelación ao celtismo tivo para a formulación da ideoloxía do rexionalismo galego foi enorme, como teñen demostrado os estudios de Máiz e de Beramendi. No texto que escribiu Murguía para refutar as teses
antirexionalistas de Sánchez Moguel asevera o noso historiador que os ?pobos do noroeste?, en razón da sua historia, lingua e sentimentos, constituen unha ?nación con caracteres propios, claramente distinta dos que configuran o Estado español?.
Influido por “O libro das Invasións”, unha serie de relatos épicos dos heroes irlandeses, Murguía, mergúllase nas tradicións e arqueoloxía galega en busca dunha identidade celta. A súa enciclopédica obra “Historia de Galicia” é unha mostra diso. Para Murguía, os celtas eran a raza superior, a raza aria, creadora da civilización occidental.
Se ben Murguía sinalara en “Os Precursores” que “así como é certo que lingua distinta acusa diversa nacionalidade, así necesítase conservar a súa lingua para que a nacionalidade persevere”.
A pesar da importancia que Murguía lle outorga á lingua, non debemospensar que esta constitúe o centro da súa argumentación acerca da nación. O eixe da argumentación nacional muguiana é, en realidade, a raza, e dela derivan o resto dos elementos orgánicos que constitúen un pobo, incluído o idioma.
Nos seus estudos cre achar as similitudes lendarias, toponímicas e mesmo raciais de Galicia e outras nacións celtas como Irlanda, Bretaña ou Escocia. Son enormemente interesantes as súas investigacións sobre os parecidos entre os nomes dos lugares sagrados das nacións celtas. No plano arqueolóxico céntrase na similitude de armas ou ornamentos. Deste modo compara, por exemplo, uns torques achados en Galicia con outros expostos no museo arqueolóxico de Dublín. Pero onde pon unha maior énfase é nas crenzas e rituais que aínda hoxe se practican na Galicia rural. Por exemplo, o mito da Santa Compaña, unha comitiva de almas en pena que vagan polos bosques, e que segundo el se repite noutros lugares de forte tradición celta. Tamén a existencia de meigas ou mulleres sabias é para Murguía unha reminiscencia das antigas druidesas.
A idea de Murguía é que os galegos somos celtas que recibimos o reforzo doutra raza aria, a sueva. Fronte aos casteláns que se contaminaron con elementos semíticos, os galegos mantiveron a pureza aria. E é que as diferenzas biolóxicas entre os humanos xeran distintas razas e estas crean a súa propia cultura de acordo coas potencialidades que levan inscritas no sangue. Por iso hai razas e culturas inferiores fronte a razas e culturas superiores, e por iso é tan importante que as razas superiores non se contaminen coa mestura doutras inferiores.
Para Murguía a ?celticidad? é o elemento esencial da identidade galega e non se cansa de dar argumentos e xustificacións para apoiar este status especial de Galicia.
Castro de Santa TegraEn 1888 publica a súa obra “Galicia” onde os celtas ocupan un lugar prominente dedicándolles o Capítulo II da obra. Na súa opinión, Galicia estaría poboada, antes da invasión celta, por cavernícolas semihumanos: ?Gracias que sea dado presumir que eran pocos y fueron pronto despojados?
A continuación tivo lugar a fundación da patria galega da man dos celtas arios: ?El día en que las tribus célticas pusieron el pie en Galicia y se apoderaron del extenso territorio que componía la provincia gallega, á la cual dieron nombre, lengua, religión, costumbres, en una palabra, vida entera, ese día concluyó el poder de los hombres inferiores en nuestro país?.
Seguidamente ve como unha mostra inequívoca do celtismo os monumentos megalíticos: ?Todo dice, por lo tanto, que el celta se apoderó de Galicia como verdadero vencedor; esto es, por entero y para siempre. Él cubre durante los siglos nuestro territorio, es su verdadero poseedor: sus hijos acampan todavía en los mismos lugares que ellos le dieron por patria. (?) Los mismos monumentos prehístóricos pueden adjudicársele sin temor, al menos en su mayor parte. Nada hay en nuestra antigüedad que de ella no venga ó con ella no empiece. El celta es nuestro único, nuestro verdadero antepasado?.
Cando se refire ás lendas irlandesas di que hai que ter en conta que: ?palpita un algo real y efectivo superior a los hechos imaginarios de que se supone derivan. No deben desdeñarse: gracias a ellas sabemos que los conquistadores pertenecían a la raza de Gael, que de las costas gallegas partieron (?) ?
En clara sintonía co seu ideario celtista, Murguía será o primeiro en intentar, por todos os medios posibles, facer coincidir a actual localización das principais vilas e cidades de Galicia con antigos asentamentos “célticos”, os castros. Como sinala Antonio de la Peña Santo, á luz da nova ideoloxía, xa non era tan honroso para unha cidade ser fundada por un heroe grego ou un patriarca bíblico; agora era preciso buscar uns fundadores máis acordes coa nova e peculiar forma de ver as cousas. Toda cidade que se prezase tiña que ter o seu pasado celta, e se non había resto ningún que permitise aventurar a presenza dun poblado castrexo -sempre se identificou os celtas cos habitantes dos castros- no seu seo, pois se inventaba e asunto concluído. Isto é, nin máis nin menos, o que fai Murguía con Pontevedra, cando critica a forma en que foi considerada colonia grega: “…tomando a los celenos por helenos, hicieron de una tribu céltica un pueblo griego…”.
Murguía tamén participou na chamada ?Cova Céltica?. Xurdíu na Coruña, na libraría de Eugenio Carré Aldao e converteuse nun centro cultural que desempeñou un importante papel no proceso de construción dunha identidade galega ao converterse nun activo núcleo de defensa do celtismo. Os seus integrantes apaixonáronse pola mitoloxía, a arqueoloxía misteriosa, o orientalismo ou a busca da Atlántida.
Murguía unía, a súa importante categoría intelectual, o recoñecemento unánime das máis altas institucións galegas cara á súa persoa. Dende o seu posto de Presidente da Real Academia Galega, xunto ao resto dos integrantes da Cova Céltica, institucionalizará o celtismo como unha doutrina indisoluble do seu modelo nacionalista. O e os seus afíns lograrán que o celtismo se oficializase ao entrar a formar parte do himno galego e que se convertese en dogma, símbolo e bandeira de Galicia.
O único que ousou opoñerse a estas teses dende o punto de vista historiográfico foi o historiador Celso García de la Riega que, na súa “Galicia Antiga” escribiu: ?La afirmación de que la población primitiva de Galicia anterior a la colonización fenicia, pertenecía a la raza de los celtas, ni aún merece los honores de la discusión por hallarse en pugna no sólo con los elementos históricos y científicos que había cuando ha sido emitida, sino también con los encontrados posteriormente?.
Ese mesmo autor, cando volva aparecer a reimpresión do segundo tomo da “Historia de Galicia” de Murguía, volve enfrontarse a el chegando a cualificalo de ?historicida?: ?Murguía, pues, se ha dedicado a historiador , sin comprender bien la delicada importancia moral de tal sacerdocio y sin poseer todas las facultades y elementos necesarios para cultivar la ciencia. No es de extrañar que haya cometido tantos desaciertos: su desconocimiento de ciertas materias que se relacionan con la historia y su temeridad rebosan en todos los capítulos de su obra??
Nunha páxina riñe agriamente ao malogrado Martínez Padín por cualificar de célticos aos castros e na seguinte di que ?con razón se atribuyen los castros a los celtas, a simple vista y aún de memoria, resuelve por adivinación lo que los filológos más esclarecidos encuentran oscuro, y sentencia ?velis nolis? cuales gallegos son de raza celta, semita, griega, romana o germánica, pero en otro sitio se encara con el antropólogo Broca y le dice que los caracteres físicos
son de más difícil investigación que los lingüisticos, sin perjuicio de ocultarnos cuidadosamente qué condiciones del idioma gallego sirven de fundamento para decretar que en su formación obedeció a las leyes de las lenguas celtas. ¿Mera palabrería??
escanear0006Na poesía galega será Eduardo Pondal (1835-1917) no que deixen máis pegada os poemas de MacPherson e o celtismo de Manuel Murguía, como sucede en ?Queixumes dos pinos? (1886). Eduardo Pondal identificou ata tal punto a súa patria co fogar de Breogán, que na súa obra apenas aparece o nome de Galicia. Renunciou pronto á súa profesión de médico e dedicouse dende entón á poesía. Na súa cidade natal, a Coruña, na xa mencionada ?Cova Céltica?, Muguía deulle a coñecer os poemas osiánicos de Macpherson. Pondal viuse a se mesmo no papel de bardo da nación galega, como guía espiritual e intérprete do destino de Galicia: pobo de bardos, froito das mesmas entrañas do heroico e místico patriarca Breogán.
Cunqueiro ironiza sobre esta obra á que cualifica de poemas ossianicos: ?Claro Pondal non sabía celta e tiña que inventar nomes para os celtas ¿que fai? colle os nomes das aldeas de Bergantiños, da Terra de Xallas, de Ponteceso, de Carballo, de Camariñas, de Xornes, e estos nomes de lugares, estes nomes de
bosques ou estes nomes de montes ou de ríos transfórmaos en nomes de celtas, em nomes de fermosísimas rapazas, em nomes de grandes reises, hai un pinar que se chama Gundar, bueno pois entón vai Pondal e inventa unha fada que se chama Gundar que tem o cabelo de ouro… en fin á parte de mesturar com eles nomes como o de Fingal, um dos heroes típicos dos poemas macphersonianos, e entón de aí vén xa esta incontenible riada: os galegos somos celtas…
En 1891 tiveron lugar en Tui os primeiros Xogos Florais de Galicia que se denominaron así porque xa non ían ser dunha cidade senón de toda Galicia. Foron promovidos polos rexionalistas galegos e neles propuxéronse utilizar unicamente o galego, mesmo nas conversacións entre eles, aínda que poucas veces cumpriron co que previran.
Nos Xogos Florais da Coruña de 1861 nacera a poesía en galego e nos de Tui naceu a prosa cos discursos de Murguía e Brañas.
Nese momento histórico queremos destacar a importancia que adquirira o celtismo entre os intelectuais galegos do momento.
Murguía no discurso que pronuncia nos Xogos Florais de Galicia o día 24 de xuño de 1891 recorda a figura de Moisés e a chegada á Terra Prometida. ??e vede como pasado o noso deserto, xa sona para nos, lonxe, moy lonxe o romor d?as olas d?o mar Roxo; xa temos as táboas d?a nosa ley e froreceu a vara d?Aaron; xa saímos d?a casa de servidumbre, n?o mês d?a nova colleita; xa estamos ô pe d?o Xordan, e a nosas tendas levántase baixo o?ceo da terra prometida?.
Murguía insiste como insistirán os nacionalistas da Xeración ?Nós? en ver as diferenzas entre a España celta e a central e meridional. No mesmo discurso sinala que ?A nosa poesía ten por musa o sentimento, mentras qu?a d?a España central e meridional, soyo a imaxinación?.
Durante ou seu discurso seguirá informando sutilmente os oíntes que o galego é totalmente europeo, a diferenza de boa parte dos españois que aínda seguen influídos pola raza semítica.
?Esta terra aínda xunta por verdadeiro milagre geologico a d?as islas británicas, tem como xa fixeron nota-l?os sabios, un-há flora e um-há fauna europea. E posto que dades, com?é xusto, tanta importancia ô feito d?a raza e d?o medio ambiente, confesade que si o home vive n?a terra que lle compre, s?a raza ariana qu?e aquí fixo asento seguéu o país, o home destas terras é por enteiro europeo?
Remata o seu discurso recordando a existencia en Galicia da tumba do apóstolo Santiago que mantén a Galicia afastada das sombras semíticas que aínda se manteñen en España: ?Pensemos que n?en valde temos en Galicia os restos d?aquel celeste guerreiro, enemigo d?a xente de Mahoma? Homes europeos, homes de Cristo, a victoria está por nos. Os homes d?o Koran, os semitas que inda erran como sombras po-l?as terras d?España soyo importan porque son un perigo e un estorbo?.
O discurso de Murguía foi publicado por varios medios, incluída “La Voz de Galicia” e acadou moito eco en toda España. O gran político e orador Emilio Castelar pronunciou un discurso no Congreso para rebater as afirmacións de Murguía. Vexamos o parágrafo que máis nos interesa:
?Oh! ¿no da pena ver que en la dulce, blanda, y melodiosa y suave Galicia, tan patriota, tan española, tan enemiga de todos nuestros enemigos, la maravillosa Galicia del Puente de San Payo, de los grandes batallones literarios, de la música y de la poesía del alma, tierra de toda nuestra predilección y de todas nuestras devociones, hay todavía un escritor amigo de los dos, del Sr. Presidente del Consejo y mío, (el Sr. Murguía) un escritor insigne, que nos diga que los gallegos han sido conquistados, que se van a ir con los portugueses y que nosotros somos semitas y árabes que llevamos la cimitarra y que los sometimos por la fuerza, cuando los queremos como hermanos mayores con todo nuestro corazón??
Medalla conmemorativa dos Xogos Florais de Tui de 1891Por outra parte, a obra gañadora dos Xogos Florais titulada ?Desperta? refírese a Galicia e a súa necesidade de que tome conciencia de se mesma, e como non podía ser doutro modo, o seu autor, o escritor e xornalista Eladio Rodríguez González refírese á condición céltica de Galicia.
Vexamos uns versos:
?Céltica inspiración, musa que dórmes
O sono da inominia, acurrunchada
N?o mesmo leito ond?hoxe s?espriguizan
As nósas máis risonas esperanzas;…?
¡Désperta d?unha ves, céltica musa,
Qu?é tempo xa que despertando vayas!
Desperta d?unha ves, para qu?entr?os hinos
D?as vencedoras e trunfales marchas
Escoitemol-os cántecos guerreiros
Qu?os indomabres celtas entoaban
N?o fragor d?as conquistas viutoriosas…
Un dos principais rexionalistas, Salvador Cabeza de León, le tamén un poema por el composto e o seu tema tamén ten referencias celtas. ??
¿Qué ten a céltica virxen?
¿Porq u?a todas partes xira
os ollos d?a cór d?o ceo,
a nobre cabeza erquida?
Con estes últimos versos dou por finalizada esta versión sobre o inicio do celtismo en Europa, España e Galicia.
Na medalla conmemorativa dos Xogos Florais de Galicia de 1891, aparece a frase dos evanxeos: ?Xorde et Ambula? que dixo Cristo ao resucitar a Lázaro, que sería logo o lema dos rexionalistas galegos e que tomaría Brañas para o seu poema, Coma nos, eles?
¡Ergue, labregol ¡Érguete e anda!
¡Coma en Irlanda! ¡Coma en Irlanda!