Archiv für November 2013

AS PENAS DE RODAS?

Samstag, 23. November 2013

No concello de Outeiro de Rei, perto de Lugo, hai unha formación rocosa moi singular, as Penas de Rodas, dous grandes bolos de granito que parecen suspendidos e que a pesar da súa peculiaridade non gozan dunha protección especial, como podería ser a súa declaración como Monumento Natural. Devils Marbles. Australia
Nas antípodas, no territorio do Norte, en Australia, as Devils Marbles (Canicas do Demo), coñecidas polos aboríxenes como Karlu Karlu, son igualmente dous bolos graníticos que gardan unha enorme semellanza cos da nosa terra e que sí gozan dun alto grao de protección. Non teño dúbida de que son formacións naturais a pesares de que hai quen pensa que no caso das Penas de Rodas hai unha relación co solsticio de verán e que foron colocadas a posta na súa posición. Despois de ver as australianas non cabe esa posibilidade.