Artikel-Schlagworte: „Lugo“

RESTAURACIÓN E ARQUEOLOXÍA EN LUGO E CONTORNA

Sonntag, 5. März 2017

Día 4 de setembro de 2016.

Igrexas de San Xoán de Tirimol e Santalla de Mazoi, Domus do Mitreo, Termas de Lugo, dolmen de Adai

A PINTURA MURAL EN GALICIA

Sonntag, 27. Januar 2013

Este artigo de Xesús Baños foi publicado no Boletín número 24 de Asociación, do segundo semestre do ano 2012.

Varias noticias viñeron a poñer de actualidade a pintura mural. A máis sonada foi a chapuza realizada por unha pobre señora de máis de oitenta anos na igrexa de Borja (Zaragoza), que foi obxecto dun escarnio desmesurado, e que algúns, nun exercicio de hipocresía, aproveitaron para facer negocio, cando aquí ninguén dixo nada ao respecto, por exemplo, da forma en que a policía entregoulle ao deán da catedral de Santiago un libro tan valioso como o Códice Calixtino, que si lembrades as imaxes, ía envolto nunha toalla!.
Aproveitando a repercusión desta noticia o párroco e os veciños de Labrada, no concello de Guitiriz, fixeron unha chamada de atención sobre o estado de conservación do conxunto mural da igrexa, que malia ser un dos máis fermosos de Galicia non é coñecido máis que por uns poucos iniciados. Outras novas foron algo máis positivas, como o remate da restauración das pinturas da catedral de Lugo que lle outorgan unha nova dimensión ao templo.
Imos facer un breve percorrido cronolóxico polos mellores exemplos da pintura mural en Galicia, prestando especial atención aos achados dos últimos anos. Non vou a entrar en detalle nin en aspectos técnicos nin na descrición iconográfica de todos os conxuntos que se citarán porque non son un especialista, senón un afeccionado que si coñece in situ case a totalidade deles. Se alguén ten interese en ampliar estas cuestións, pode consultar o documentado traballo de Alicia Suárez Ferrín publicado no ano 2005 no Anuario Brigantino.
Santa Eulalia de Bóveda A meirande parte da pintura mural galega está realizada coa técnica do fresco, e antes de comezar habería que explicar primeiro en que consiste. Trátase dunha técnica pictórica sobre muro na que sobre un morteiro de cal húmido (mestura de cal, auga, area e, ás veces, cinza) vánse aplicando os pigmentos antes de que seque, pois a partires dese momento a pintura queda integrada permanentemente na parede e non permite rectificacións.
O máis antigo conxunto pictórico de Galicia atópase na igrexa de Santa Eulalia de Bóveda, pertencente ao municipio de Lugo, un edificio público tardorromano de controvertida intepretación: oráculo dedicado á deusa Cibeles, ninfeo, sala de baños curativos…; nas pinturas, do século IV, realizadas sobre estuco, altérnase a decoración vexetal (piñeiros co seu froito) cun inventario de aves (faisáns, patos, perdices, paspallás, galos, ocas). É un privilexio conservar un edificio como este porque é unico en toda a península.
A pintura mural de San Martiño de Mondoñedo, no concello de Foz, resulta excepcional, non só por pertencer a época románica (século XII) senón por estar á altura dos frescos que decoran as igrexas catalanas. A súa existencia foi anticipada polo profesor Manuel Castiñeiras no ano 1996 e descuberta por Blanca Besteiro no ano 2007. Na bóveda do transepto do muro Sur está representado un ciclo pictórico coa a Asunción da Virxe, a Árbore de Xesé e a Gloria dos Xustos. Tamén de época románica son os mínimos restos pictóricos conservados nunha nave lateral da igrexa de San Pedro de Rocas, en Esgos. Unha mágoa porque o que alí se deixa entrever é nin máis nin menos que un mapa roda (o único coñecido en toda Europa pintado sobre muro), tan relacionado cos Beatos, no que todo o mundo habitado coñecido era representado nun mapa circular en relación ademáis cos lugares onde predicaron os Apóstolos.
Do Gótico, ano 1434, son as pinturas de San Salvador de Vilar de Donas, no concello de Palas de Rei, realizadas ao temple sobre unha capa de revoco moi fina, con predominio das cores amarela, negra e vermello. A escena máis importante do conxunto é a Anunciación, a ambos lados da fiestra da ábsida. Na parte inferior hai a unha representación do Varón de Dores e ao seu carón varios bustos identificados, os da parte dereita cos reis Xoán I e a súa dona María de Aragón, e o da parte esquerda co seu fillo Enrique.
A igrexa de San Vicente de Pombeiro, no concello de Pantón, é a nosa seguinte parada. A súa pintura mural foi descuberta no ano 1997 e presenta un programa iconográfico moi completo no que destacan a Lamentación sobre Cristo Morto, a Natividade, a Última Cea e o Xuizo Final. Alicia Suárez Ferrín sitúa no ano 1462 a súa execución.
Santa María de Seteventos As pinturas de Santa María de Seteventos, no concello de O Saviñao, son de finais do século XV; ocupan a totalidade do hastial da ábsida e representan o Xuizo Final, ademáis hai un Calvario e unha Anunciación. Están especialmente logrados a Resurrección dos mortos e os castigos do Inferno.
Arredor do ano 1500 están datados os frescos conservados na Catedral de Mondoñedo, xusto debaixo dos órganos da nave central. Nun lado está representada con moito realismo a Matanza dos Inocentes, mentres que en fronte delas hai pintadas varias escenas coa vida de San Pedro. Pensemos que naquela época a pintura, ao igual que pasaba coa escultura do Románico, cumpría unha función educativa, converténdose no libro dos analfabetos.
Cronolóxicamente debemos seguir polas pinturas da igrexa de Santa María de Cuiña, no concello de Oza dos Ríos, que foron descubertas no ano 1971. Os restos conservados corresponden a tres momentos distintos. As máis antigas, de estilo hispano-flamengo, do ano 1503, representan a Vasco de Marante coa súa familia; a bóveda e as pinturas do lado esquerdo da nave foron feitas no ano 1544; e a imaxe da Verónica, acaso a máis representativa do templo é algo posterior ainda que non se coñece con exactitude a data da súa realización.
De tradición gótica son tamén as pinturas da igrexa de Vila do Medio de Burela, con seis escenas da Paixón de Cristo, e as Santa María de Mosteiro, no concello de Guntín, na que destacan a Natividade e unha curiosa escena da morte decidindo o resultado dun torneo medieval. En Galicia os estilos artísticos perviven máis alá do que establecen os manuais de arte. Lembremos a infinidade de igrexas do rural nas que o románico incorpora elementos oxivais característicos do gótico.
Plenamente renacentistas son as pinturas da igrexa de San Xoán do Sisto, no concello de Dozón, realizadas por un artista de gran categoría, acaso de orixe portuguesa, con moita forza expresiva. É moi detallista nas súas composicións, entre as que destacan a Flaxelación e o Descenso ao Limbo. San Xoán do Sixto Chama poderosamente a atención a presenza de destacados persoeiros como Carlos V e a súa dona Isabel de Portugal. Sen ir máis lonxe, na escena de Cristo ante Pilatos, éste parece un retrato do emperador Carlos V e o xove que lle bota a auga semella o futuro rei Felipe II. As pinturas poden datarse no ano 1552 que é unha data que se repite en varios lugares dos muros da nave.
Un conxunto único é o constituido polas igrexas de Santa María de Banga, no concello de O Carballiño, e de Santa María de Mugares, no municipio de Toén. O seu autor é o mesmo artista, identificado polo profesor García Iglesias, como Bartolomé García de Bahamonde. É un pintor dunha gran formación filosófica e humanista, vencellado a un estilo máis intelectual como é o Manierismo. Na bóveda de Banga, do ano 1555, vai pintar 24 figuras distribuidas en tres espazos: o central está ocupado polos Dons da Divinidade, como a Amor ou a Fortuna; no espazo intermedio están pintados varios astros do sistema solar; e no espazo externo están representados os profetas do antigo Testamento e os evanxelistas. Na bóveda da igrexa de Mugares, pintada arredor do ano 1570, hai representadas 20 figuras tamén en tres espazos, relacionadas coa natureza do home e da alma.
A igrexa de Santa María de Baamorto, no municipio de Monforte, conserva un dos conxuntos de pintura mural máis singulares de Galicia, pois están realizados nun muro exterior, o do Sur, protexidas por un porche ou nártex. Están datadas arredor do ano 1560 e son atribuidas a un mestre anónimo, o de Nogueira, un dos moitos artistas dos que descoñecemos o seu nome, como os de Marzá, O Sisto ou Banga. Está representado o ciclo completo da Paixón de Cristo.
Outras dúas igrexas como Santa María de Sendelle, no concello de Boimorto, e Santa María de Melide, gardan pinturas murais do século XVI na súa ábsida. Resulta moi semellante a súa factura, e dado que so están separadas por 20 km. poderíamos pensar que están realizadas pola mesma man. Nunha visión máis profunda advirtense varias diferencias. En Sendelle está representado no cascarón da bóveda o Xuizo Final, mentras que en Melide é Deus Padre quen ocupa a bóveda rodeado dos símbolos dos evanxelistas. O friso inferior está ocupado en Sendelle pola Última Cea e en Melide por un Apostolado.
Continuando con este repaso aos conxuntos do século XVI, hai que que citar outras igrexas como as de Santa María de Proendos, no concello de Sober, onde hai pintadas a Adoración dos Reis e dos Pastores, a Fuxida a Exipto, ou a Visitación; as de San Xoán de Seoane, no municipio de Xinzo de Limia, nas que sobresae a imaxe do martirio de San Sebastián, moi repetido en outras igrexas do rural, porque ao fin de contas era o protector contra a peste, que non deixaba de ser a ira de Deus contra os pecadores; as de Santa María de Castrelo de Miño, que ocupan por completo a bóveda da ábsida, cunha completísima escena do Xuizo Final, na que chama poderosamente a atención a Cabalgata dos Pecados Capitais; as de Santo Tomé de Nogueira, no concello de Meis, cunha fermosa Anunciación e unha Epifanía; Santa María de Labrada e, sobre todo, a de Santa María de Labrada, no concello de Guitiriz, que ten nos muros da nave fermosísimas escenas que representan o Martirio de San Sebastián, o Bautismo de Cristo, a San Cristóbal, a Santiago Matamoros ou o Inferno, onde vemos a varias mulleres nunha caldeira posta ao lume, azuzado por varios diaños. O artista, anónimo, é extraordinario. Na penúltima xeira do ano tivemos ocasión de visitar a igrexa. Foi una sorpresa tan grande como a que supuxo, no eido escultórico, coñecer Santa María de Ventosa, en A Golada.
Nos últimos anos descubríronse novas conxuntos murais da segunda metade do século XVI, como os da igrexa de San Martiño de Berselos, no concello de Baralla, atopadas no ano 2005 ou os da igrexa de San Fiz de Donís, visibles desde o ano 2008, ainda que nos dous casos non teñen o valor dos conxuntos descritos con anterioridade. Os achados nestes templos enténdense pola decisión tomada polas autoridades de Galicia a finais do século XVI cando deciden que para evitar a propagación das epidemias de peste que apareceran en varias ocasións ao longo dese século, había que revestir con cal as paredes dos edificios, polo que os frescos existentes nas igrexas quedaron, case todos, tapados e gracias a iso, tamén preservados.
Se seguise coa descrición de outros conxuntos habería que facer un número monográfico da revista, pero alomenos cómpre mencionar algunhas escenas moi concretas: a Visitación da igrexa de Santa María de Marzá, o San Sebastián da igrexa de Xurenzás, o martirio de San Lourenzo de Fión, ou a Fuxida a Exipto, da igrexa de Nosa Señora da Ponte de Arante, en Ribadeo.
Na torre do pazo de San Miguel de Penas, en Monterroso, propiedade da casa ducal de Medinaceli, hai restos de pintura mural na primeira e na segunda planta. O máis curioso é que son de tema profano, algo totalmente insual naquel momento, destacando especialmente o Xuizo de Paris.
San Xoán de Seoane A pintura mural reaparece no século XVIII e deixou na nosa comunidade unha obra de gran valor que ata este ano pasaba desapercibida. Trátase da bóveda e a parte superior da capela maior da Catedral de Lugo, pintada polo mestre astorgano José de Terán entre os anos 1776 e 1778, ocultas por décadas de suciedade e humidade. A súa restauración, rematada no ano 2012, devolveulle unha cor esplendorosa, na que está pintada a Gloria, cunha profusión de anxos, santos, reis e escenas alegóricas, arredor da Trinidade. Tamén do século XVIII é obrigado citar á igrexa de San Miguel de Desteriz, no concello ourensán de Padrenda, que ten a bóveda da nave cuberta con pinturas na que están representados os Apóstolos, os Evanxelistas e os Doctores da Igrexa. Seguramente é un dos templos máis inxustamente descoñecidos de Galicia.
Nin os cidadáns nin os responsables políticos e culturais saben valorar e protexer como se merece este impresionante patrimonio, espallado por máis de cento cincuenta igrexas, a meirande parte delas en lugares con moi pouca poboación, fora de calquera ruta turística que permita o seu gozo. Resultaría desolador que algún dos conxuntos esbozados neste artigo sufran un deterioro irreversible provocado pola humidade, a maior enimiga da pintura, que se filtra nos edificios mal conservados. Non hai dereito a que se repita o da igrexa de Santo Estevo de Chouzán, que perdeu case por completo o seu magnífico Xuizo Final (froito tamén do deficiente arranque da pintura, pois o templo foi trasladado de lugar por mor da construción do embalse dos Peares) ou que San Xián de Moraime, cunha orixinal representación dos pecados capitais poida seguir o mesmo camiño.
Na primeira metade do século XIX a pintura mural pasa ao ámbito privado. Acaso o máis importante pintor desa época é Juan Pérez de Castinande, un artista neoclásico nacido nunha pequena aldea de Sober, que vai pintar moitas casas particulares na comarca de Lemos, como a Rectoral de Anllo, a Casa Grande de Rosende ou o Pazo de Molinos de Antero. Ademáis, outra clase de edificios requiren a contratación de artistas para decorar os seus teitos: os teatros. Como exemplos destacados temos o Rosalía de Castro, en A Coruña, onde o escenógrafo e pintor Eusebio Lucini foi o autor da pintura do teito; e o Jofre, en Ferrol, onde Jorge Busato, axudado por Ricardo Fontana di Cento, foi o artista encargado da decoración, realizada na derradeira década do século XIX.
O século XX representa para a pintura mural en Galicia un novo renacemento pois son moitos os artistas que van deixar obra espallada por distintos lugares ainda que xa non nos edificios relixiosos. Bello Piñeiro vai pintar no Casino de Ferrol a Sala das Conversas, coñecida popularmente como A Pecera, cos máis fermosos trazos do Modernismo galego, onde amosa o seu gusto pola paisaxe da dúa terra. Mural de Urbano Lugrís no Caffe Vecchio Urbano Lugrís vai renovar profundamente o noso muralismo co abandono do realismo e a creación dun mundo persoal e irrepetible no que o mar cobra un protagonismo indiscutible, e serven como exemplo os murais conservados no Caffe Vecchio da Coruña, ou no restaurante Nova Galicia de Santiago.
Outros destacados pintores que tamén realizan murais son Laxeiro, que pinta ?O manancial da vida? para o Café Moderno de Pontevedra; Prego de Oliver, que decora con dous murais, un dedicado ao campo e o outro ao mar, a Estación Marítima de Vigo, convertida hoxe na terminal de trasatlánticos Alberto Durán; José María de Labra, que realiza dous murais para o edificio dos Sindicatos da Coruña (hoxe demolido) e que foron extraídos e trasladados ao Pazo de Mariñán; ou Alfonso Costa, que pinta varios murais en Noia e Porto do Son, entre os que destaca o que fai para o instituto Virxe do Mar de Noia.
Como iniciativa singular, e por encargo do Ministerio de Xustiza, nos primeiros anos da década dos oitenta Quessada, Alexandro e Vidal Souto decoran os muros interiores do cárcere de Pereiro de Aguiar, en Ourense, ocupando unha superficie de case un quilómetro de lonxitude.
Mural de Fermín Díaz na aldea de Monseiro Non podemos pasar por alto os murais que Fermín Díaz, ?Finxo? realizou no exterior dalgunhas construcións da súa aldea natal, Monseiro, no concello de Láncara, nos que están pintados unha sega, unha romería tradicional, a Santa Compaña ou unha escena relacionada coa emigración e que fomos visitar hai un ano.
Porén, do máis importante muralista galego do pasado século, Luis Seoane, non conservamos obras desta clase en Galicia, habería que ir a Buenos Aires, onde hai excelentes exemplos. A Fundación Seoane de A Coruña amosa ata o 16 de xuño de 2013 unha exposición fotográfica que recolle o traballo do artista en edificios públicos e casas particulares, fundamentalmente de Buenos Aires. Na capital arxentina hai tamén unha excelente obra de Manuel Colmeiro, coautor do mural de Galerías Pacífico pero perdéronse para sempre os murais que pintara Maruja Mallo para o cine Los Ángeles.

LUGO: ULTIMAS EXCAVACIÓNS E RESTAURACIÓNS

Sonntag, 25. November 2012

O pasado día once de novembro Pancho Gallego levounos ata Lugo para coñecer as últimas novidades do patrimonio artístico da capital lucense. Santa María de Labrada. Santiago Matamoros Previamente visitamos a igrexa de Santa María de Labrada, un sinxelo edificio románico que garda no seu interior unha mostra excepcional de pintura mural do século XVI, na que as formas góticas todavía están moi presentes. Destacan un espléndido Santiago Matamoros e as escenas do martirio de San Sebastián, o bautismo de Cristo e o Inferno.
En Lugo comezamos polo Pazo das Pombas, un edificio histórico moi ben recuperado e convertido actualmente en café-museo. Un excelente lugar para facer unha pausa.
Lugo. Domus do Mitreo De seguido fomos ata a Domus do Mitreo, un xacemento arqueolóxico atopado nos baixos do Vicerreitorado da Universidade. Alí esperábanos o arqueólogo Celso Rodríguez, director da excavación que fixo unha documentada presentación do que íamos ver a continuación: os restos dunha domus romana de grandes dimensións, anterior á construcción da muralla, con muros orixinais de máis de dous metros de altura que conserva todavía restos de pintura mural e por riba dela os restos dun templo dedicado ao deus Mitra, no que se atopou unha ara magníficamente conservada. Nunha dependencia teñen expostos algún obxectos atopados na excavación: dúas tumbas con esquelete incluido, vidros, cerámica sixilata, a ara adicada a Mitra, obxectos de metal…
Antes de xantar vimos a través dunha xanela arqueolóxica unha piscina romana, o resto que quedaría dunha domus romana e segundo outras opinións o baptisterio dunha antiga igrexa paleocristiana.
Pola tarde visitamos da man de Celso Carnero, encargado de Patrimonio da diócese de Lucus Augusti, a Catedral de Lugo. A visita resultou de gran interese pola paixón e a calidade da información que ía proporcionándonos o noso guía. Tras unha introducción no exterior no que vimos os distintos estilos arquitectónicos presentes no templo pasamos ao seu interior para ver os retablos que ocupan o transepto, realizados por Cornelis de Holanda; o marabilloso coro de Francisco de Moure, unha das obras barrocas máis destacadas de España; as redescubertas pinturas da bóveda da capela maior, do mestre astorgano José de Terán, que lle outorgan unha nova dimensión á catedral; Lugo. Catedral. Virxe dos Ollos Grandes o armonioso claustro barroco e a capela da Virxe dos Ollos Grandes, na que o arquitecto Fernando de Casas e Nóvoa e o entallador Miguel de Romai deixaron proba da súa maestría.
A continuación fixemos dous grupos que visitaron alternativamente o Círculo das Artes, un edificio de finais do século XIX no que destaca o gran salón e os seis paneis pintados por Arturo Souto no ano 1930 (e que precisan unha urxente limpeza pois están moi oscurecidos) e o Centro de Intepretación da Muralla, no que co apoio de medios audiovisuais coñecimos a fondo o proceso de construcción da muralla romana e a súa evolución ao longo dos séculos ata a súa declaración como Patrimonio da Humanidade.