A Coruña, 13 de Maio do 2017

 

 

 

 

 

 

Estimado  socio:

 

Pola presente convocámoste á Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar o vindeiro día 27 de Maio, sábado, no hotel NH Atlántico, A Coruña as 20,30 horas do serán en primeira convocatoria, e as 21,00 horas en segunda convocatoria.

 

A orde do día desta Asemblea Xeral Ordinaria será a seguinte:

 

-          1) Lectura da acta da Asemblea Xeral Ordinaria anterior e aprobación se procede.

-          2) Resumo das actividades feitas no ano 2016.

-          3) Presentación das contas do ano 2016 e do presuposto do ano 2017 para a súa aprobación.

-          4) Presentación do programa de actividades do ano 2017.

-          5) Renovación de cargos da Xunta Directiva (Vicepresidente, Secretario e a metade dos vocais segundo establece o artigo 18º dos Estatutos).

-          6) Rogos e preguntas.

 

Esperamos contar coa túa presenza, tanto na Asemblea coma na “cea do socio” que terá lugar de seguido. Para asistir á cea, que ten un custo de 30€, é imprescindible confirmar a asistencia chamando previamente ao teléfono da Asociación 649 981862

 

 

Recibe un cordial saúdo:

 

O Presidente:

 

 

 

 

      Asdo.: Xesús Baños Rodríguez