Petroglifo do polvorín

Petroglifo do polvorín no xardín alto do Castelo de San Antón

Petroglifo do polvorín no xardín alto do Castelo de San Antón


Datos tomados das fichas do Museo
Procedencia. Monte Alto, A Coruña. Procede dunha zona situada perto do Polvorín do Monte Alto, e foi trasladada ó MAC cando a súa conservación ía ser afectada polas obras dunha canteira. Foi descuberta en 1913 polo director do Archivo del Reino de Galicia, Jesús González del Río, pasando a formar conxunto có petroglifo xa anteriormente atopado en Punta Herminia.
Dibuxo do petroglifo

Dibuxo do petroglifo

Descripción. Fragmento dun petroglifo con figuras de tipo “cruciforme” estilizadas. Foron interpretadas por Cabré (1915) como antropomorfos nunha “escena de baile sagrado”. Monteagudo (1966: 15) interprétaas como símbolos de cruz, “cruces de término y jinete”.
Cronoloxía/Epoca. Medieval?.
Dimensións. Alto: 180 cm, longo: 152 cm, e ancho 56 cm.
Bibliografía. Cabré y Aguiló, J. E González del Río 1915: “Los gravados rupestres de la Torre de Hércules”, Revista de Archivos Bibliotecas y Museos; López Cuevillas, 1952 (1980): “La Prehistoria”: 185, 205; López Gómez, F. S. 1994: “Cuestións arqueolóxicas e museolóxicas: revisión dende o Museo Arqueolóxico de A Coruña”. Instituto “Jose´Cornide” de estudios coruñeses. A Coruña: 56; Abélanet J. 1986: “Signes sans paroles. Cent siécles d´art rupestre en Europe occidentale”. Ed. Hachette: 144; Bello Diéguez, J.M. 1998: “Los petroglifos de Punta Herminia y el polvorín de Monte Alto”. En, Historia de A Coruña. Vía Láctea, Edición especial para El Ideal Gallego. A Coruña: 27-31.
polvorin3Notas: Época/Cultura/Estilo: Para autores como Vázquez Varela e Peña Santos, os cruciformes de Monte Alto e moitos outros similares son de carácter histórico, argumentando que a técnica empregada para gravar é a percusión cun instrumento duro e de punta fina, acaso metálico, o que unido o estado pouco erosionado, indicaría unha cronoloxía recente. Para Abélanet (1986: 144) os petroglifos de Monte Alto pertencerían á época neolítica, no III milenio A.C., pola súa semellanza cós antropomorfos esquemáticos pintados da arte neolítica meridional peninsular. Ainda que a súa cronoloxía é polémica, semella prudente propor unha orixe medieval (Bello, 1998: 30-31).

Kommentieren ist momentan nicht möglich.